سایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

هدر سایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور طراحی شده توسط تیم فناوری اطلاعات آرکین.

مرکز رشد فناوری های نرم، مجازی،هوشمند و فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در اسفند ماه سال 1393 در مساحت 600 متری در طبقه سوم دانشکده فنی و مهندسی با امکانات متنوع برای استقرار و خدمت رسانی به هسته ها و واحدهای فناوری احداث گردید.

تیم فناوری اطلاعات آرکین مفتخر است طراحی و پشتیبانی فنی سایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور را انجام می دهد.

 

پروژه های مرتبط