سایت فروشگاهی بازار دیجیتالی 24

هدر سایت فروشگاهی بازار دیجیتالی 24
سایت فروشگاه اینترنتی بازار دیجیتالی 24 طراحی شده توسط تیم فناوری اطلاعات آرکین.

بازار دیجیتالی 24 یک فروشگاه اینترنتی مارکت پلیس بوده که توسط تیم فناوری اطلاعات آرکین در راستای کمک به فروش محصولات تولید کنندگان ایرانی به خصوص تولیدکنندگان مشاغل خانگی ایجاد گردیده است.

پروژه های مرتبط